fasliblog
فصلی بلاگ / فناوری / کامپیوتر و نرم افزار /آموزش نصب و راه اندازی کامپیوتر و ویندوز 10 بخش اول

آموزش نصب و راه اندازی کامپیوتر و ویندوز 10 بخش اول

آموزش نصب و راه اندازی کامپیوتر و ویندوز 10 بخش اول

امروزه رایانه کاربرد فراوانی در صنعت، خدمات و زندگی روزمره بشر دارد. هر روز به تعداد ‌کارهایي ‌که به ‌کمک‌رایانه انجام مي‌شوند و حتی فعالیت‌هایی که بدون رایانه قابل انجام نیستند، اضافه مي‌شود.سیستم‌عامل نرم‌افزار اصلي رایانه است. بنابراین آشنایي با سیستم‌عامل پیشنیاز انجام هر نوع فعالیت با رایانه است. ‌یکي از سیستم‌عامل‌هایي ‌که ‌کاربران بسیاري در هر گوشه دنیا از جمله ‌کشور ما از آن استفاده می‌کنند،سیستم‌عاملویندوزاست.آخرین نسخه سیستم‌عاملویندوز‌که به بازارعرضهشدهومورداستفاده کاربران قرار می‌گیرد، ویندوز10 است. در این فصل با محیط ویندوز10 آشنا می‌شوید و ‌کار با پنجره‌ها ومدیریت پوشه‌ها و پرونده‌ها را فراخواهید گرفت.

رایانه ماشینی قابل برنامه‌ریزی است و قادر است مجموعه‌ای از عملیات ساده و پیچیده را با سرعت زیاد و دقت بالا انجامدهد.اینماشینازحافظهوقدرت پردازشبسیاربالاییبرخورداراستوبراساسدریافتمجموعهدستوراتي به نام برنامه ‌کار می‌کند. اجزای مختلف یک رایانه با مدارات الکترونیکی و یا ترکیبی از فرایندهای الکتریکی و مکانیکیکار می‌کنند.

اجزای سخت‌افزاری یک سیستم رایانه‌ای شامل چهار بخش اصلی است:
واحد پردازش)CPU(، واحد حافظه)Unit Memory(، واحد ورودی)Unit Input( و واحد خروجی)Unit Output

بررسی اتصالات رایانه

1-اتصالات برق رایانه را بررسی کنید

پیش از روشن کردن رایانه، اتصالات برق کیس)Case( و صفحه نمایش)  Monitorرا بررسی کنید. توجه داشته
باشید اگر منبع تغذیه کیس دارای کلید روشن و خاموش است، حتماً در حالت روشن )1( قرار گرفته باشد.

کابل برق صفحه نمایش و نوع اتصال آن، ممکن است برای صفحه نمایش‌های مختلف متفاوت باشد.کابل برق تمامصفحه نمایش‌های CRT و برخی از صفحه نمایش‌های LCD و یا LED ًکاملا شبیه کابل برق کیس است ولی در برخی از مدل‌ها دارای آداپتور است

2-‌‌‌‌کابل ویدیویی صفحه نمایش را متصل کنید

آیا ‌شرایطی پیش‌آمده‌ است که کابل‌های برق و داده صفحه نمایش را متصلکنید؟کابل داده ‌‌و برق صفحه ‌نمایش چه تفاوتی داشتند؟ نامکابل داده صفحه نمایشیکه متصلکرده‌اید چیست؟

کابل انتقال داده صفحه نمایش یا کابل ویدیویی، در صفحه نمایش‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد. برای  انتقال داده در صفحه نمایش‌های CRT ازکابل VGA استفاده می‌کنیم ولی برای صفحه نمایش‌های LCD و LEDهم از کابل VGA و هم از کابل DVI استفاده می‌شود. در برخی از مدل‌ها نیز کابل‌های HDMI وDisplayPort استفادهمی‌شوند.

نکته.کابل HDMI علاوه بر انتقال ویدیو، صدا را نیز می‌تواند انتقال دهد.

کابل VGA تصاویر را به صورت آنالوگ منتقل می‌کند. در این روش، روشنایی تصویر به ولتاژ الکتریکی تبدیل و
ارسال می‌شود. کابل DVI انواع مختلفی دارد. برخی از آنها تصاویر را به صورت دیجیتال منتقل می‌کنند. در این
روش اطلاعات تصویر قبل از ارسال، پردازش و به سیگنال‌های دیجیتال یا بیت‌های صفر و یک تبدیل شده، با روش
متفاوتی ارسال می‌شوند

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری:

ارسال دیدگاه