fasliblog

پاک کردن چدن اجاق گاز

پاک کردن چدن اجاق گاز
راهکارهایی برای پاک کردن رویه چدنی اجاق گاز استفاده از اسپری گاز پاک کن رویه چدنی را از اجاق جدا کرده در سینک بگذارید. اسپری گاز پاک کن صنعتی ر... خواندن ادامه مطلب

چگونه گچ رسوب کتری و سماور را بگیریم؟

چگونه گچ رسوب کتری و سماور را بگیریم؟
چگونه گچ رسوب کتری و سماور را بگیریم؟ سماور و کتری پس از مدت زمانی طولانی ممکن است به دلیل وجود گچ در آب دچار رسوب و گچ گرفتگی شود. رسوب گیری سماور و کتری رامی توان با چند روش بسیار ساده انجام داد. در ادامه این پست سماتک راهکارها... خواندن ادامه مطلب