fasliblog

از صداهای هولوفونیک یا سه بعدی چه می دانید..؟

از صداهای هولوفونیک یا سه بعدی چه می دانید..؟
از صداهای هولوفونیک یا سه بعدی چه می دانید..؟ تصور کنید فقط با گذاشتن یک هدفون روی گوش خود صداهای ضبط شده را به گونه ای دریافت کنید که اگر چشمهایتان را ببندید، خود را در محیط دیگری می یابید. یعنی دقیقا درکی سه بعدی از محیطی که در آن نیستیم... اولین دستگاه ضبط صدا به وسیله توماس ادیسون در سال ... خواندن ادامه مطلب